Trowalizacja, czyli obróbka wibrościerna

W ramach usług dla przemysłu „MOTO-PRESS” oferuje profesjonalną usługę obróbki wibrościernej- trowalizacji, prowadzoną
w zgodzie z wymogami ISO 9001:2015.
Jest to rodzaj obróbki powierzchniowej wykonywanej w luźnym ścierniwie.
Jej celem jest:
• stępienie ostrych krawędzi przedmiotów-gratowanie,
• usunięcie zgorzeliny,
• zmniejszenie chropowatości powierzchni,
• ujednolicenie struktury zewnętrznej przedmiotu,
• przygotowanie powierzchni przedmiotów pod powłoki galwaniczne,
• wybłyszczenie powierzchni.

Obróbka wibrościerna

Proces trowalizacji


Proces obróbki realizowany jest na sucho lub na mokro poprzez umieszczenie przedmiotów w zbiorniku urządzenia obróbczego wraz z odpowiednim medium ściernym o różnym stopniu intensywności obróbki, np.:


• kształtki o spoiwie ceramicznym,
• kształtki metalowe,
• kształtki o spoiwie żywicznym,
• kształtki szklane,
• kształtki drewniane.


Podczas obróbki wibrościernej stosuje się również płyny pomocnicze rozcieńczone wodą, które wspomagają obróbkę. Ruchy planetarne i wibracyjne powodują nieustanne przemieszczanie się materiału ściernego i obrabianych detali, prowadząc do ścierania nierówności powierzchni przedmiotów. Po odseparowaniu przedmiotów od medium ściernego możemy zastosować etap suszenia, który wykonujemy z zastosowaniem granulatu roślinnego w specjalnej suszarce wibracyjnej. W procesie suszenia detale pozbawia się plam, zacieków oraz zostają wybłyszczone.

Obróbka wibrościerna  Obróbka wibrościerna

Obróbka wibrościerna w „MOTO-PRESS”


Dysponujemy urządzeniami do obróbki wibrościernej o pojemności 125, 250 oraz 800 litrów, w których mogą być obrabiane przedmioty o maksymalnej długości ok. 50 cm. Przygotowanie optymalnego procesu obróbki wiąże się z przeprowadzeniem prób, których rezultatem powinno być osiągnięcie efektów zadowalających Klienta.

Podczas prób dobierane są odpowiednio:
• media ścierne (szlifujące i/lub polerujące),
• wspomagające płyny obróbkowe i/lub pasty,
• czas obróbki,
• właściwa proporcja mediów i przedmiotów obrabianych,
• czas i sposób separacji (oddzielenie mediów od przedmiotów obrabianych),
• rodzaj granulatu suszącego.
Starannie przeprowadzone próby umożliwiają określenie zadowalającej obie strony ceny usługi.

Trowalizacja certyfikowana ISO 9001-2015.


Z przyjemnością informujemy naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, że wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001-2015 w zakresie obróbki wibrościernej.
Audyty przeprowadzane są przez polską jednostkę PCC-CERT.


 

zadzwoń
do nas!